Balint Srbija

Program: Edukacija lekara primarne zdrastvene zaštite

30.09.2009 - 21.10.2009, Beograd, Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37

U organizaciji Instituta za mentalno zdravlje i Ministarstva zdravlja Srbije i Balint drustva Srbije , u sklopu projekta “Edukacija o problemima mentalnog zdravlja u opštoj praksi”, odrzana je Balint grupa.

Balint voditelji: dr Nataša Vranješ i dr Tatjana Popovic-Vasilić.