Balint Srbija

O društvu

Balint društvo Srbije / BDS je stručna organizacija koja se bavi edukacijom lekara i drugih profesionalaca iz sistema zdrastvene zaštite Balintovim metodom u Srbiji.

Edukacija se odvija u Balint grupama i usmerena je na odnos lekar-pacijent, a deo je bazične i kontinuirane medicinske edukacije u većini evropskih zemalja.

Dobar profesionalan odnos lekara u radu sa pacijentima se podrazumeva i očekuje a tokom bazičnih studija medicine taj se odnos ne uči. Višedimenzionalan, složen odnos lekar-pacijent počiva na znanju i veštini koji se uče i «treniraju « u Balint grupama. Dobar odnos, benefitan je: za pacijenta koji se oseća zadovoljnijim, shvaćenijm; za lekara koga štiti od burn out-a i na taj način doprinosi «zdrav doktor-zdrav pacijent» a za javno zdravstvo rad lekara čini efikasnijim. Zato su Balint grupe dopuna klasičnom medicinskom obrazovanju.

Društvo postoji od 2003. godine. Od 2004. godine Balint društvo Srbije je punopravni član Internacionalne Balint Federacije/ IBF i sprovodi edukaciju prema njenim standardima i kriterijumima. BDS se bavi očuvanjem visokih profesionalnih, etičkih i edukativnih standarda u oblasti Balint edukacije i njegovim povezivanjem sa drugim profesionalnim udruženjima i institucijama.

Naše društvo ima za cilj da:

  • obučava lekare u veštini terapijskog odnosa lekar-pacijent koji počiva na psihoterapijskim osnovama
  • omogući primenu Balintovog metoda edukacije u svakodnevnoj lekarskoj praksi
  • omogući edukaciju za Voditelje Balint grupa

Svoju aktivnost Društvo obavlja kroz:

  • Balint seminare
  • Balint kurseve
  • Balint radionice
  • Intenzivnu saradnja sa IBF i Balint društvima drugih zemalja