Balint Srbija

16. Internacionalni Balint Kongres, Balint rad - opšti izazov

05.06.2009 - 09.06.2009, Poiana, Brasow, Romania

U organizaciji Balint drustva Rumunije i Internacionalne Balint federacije, odrzan je “16. Internacionalni Balint Kongres” u Poiana, Brasow, Rumunia, gde je prezentovan rad “Balint rad-opsti izazov” autora: Vucurevic.M., Vranjes.,N., Popovic, Vasilic., T.
Aktivno učešće članova Balint drustva Srbije: Prim.dr Dragice Nikolić, Mr.dr Mare Vučurević na plenarnim sesijama, velikoj Balint grupi (fishbowl), malim Balint grupama, liderskim grupama.