Balint Srbija

18. Internacionalni Balint Kongres. Privrženost i odnos. Okvir Balint rada.

07.09.2013 - 11.09.2013, Heidelberg, Germany

Aktivno učešće članova BDS: dr Tatjane Popović -Vasilić, dr Dragice Nikolić, dr Mare Vučurević, dr Smiljke Radić, Dr Rose Šapić na plenarnim sesijama, treningu u velikoj Balint grupi ( fishbowl), malim Balint grupama.