Balint Srbija

19. Internacionalni Balint Kongres

05.09.2015 - 09.09.2015, Metz, France

U organizaciji Balint drustva Francuske i Internationalne Balint Federacije. Aktivno učešće članova BDS: dr Mara Vučurević, dr Rosa Šapić, dr Mirjana Stojanović -Tasić na plenarnim sesijama, treningu u velikoj Balint grupi/fishbowl, malim Balint grupama.