Balint Srbija

Balint radionica za lekare

04.05.2017 - 04.05.2017, Dom zdravlja Obrenovac, Vojvode Mišića 231, 11500 Obrenovac

U organizaciji Balint drustva Srbije odrzano uvodno predavanje o Balint edukaciji i Balint radionica za lekare Doma zdravlja u Obrenovcu.

Balint voditelj: dr Rosa Sapic