Balint Srbija

Balint seminar-dvosemestralni 2015/2016

01.10.2015 - 09.06.2016, Dom zdravlja "Stari grad", Simina 27, Beograd

1. BALINT SEMINAR – dvosemestralni 2015/2016

Organizator: Balint drustvo Srbije

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite

Početak: 01.10.2015.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd

Balint voditelji: Mr sci dr Nataša Vranješ, Mr sci dr Tatjana Popović-Vasilić

Prijavljivanje i informacije: vranjesn@sbb.rs, tel. 0638836050

2.BALINT SEMINAR – dvosemestralni 2015/2016

Organizator: Balint drustvo Srbije

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite

Početak: 05.11.2015.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd

Balint voditelji: Mr dr Mara Vucurevic i supervizor Mr sci dr Tatjana Popović-Vasilić

Prijavljivanje i informacije: marina.vucurevic@gmail.com, 0641104483