Balint Srbija

Internacionalna Balint konferencija i simpozijum

12.06.2004 - 12.06.2004, Dubrovnik, Hrvatska

U organizaciji Balint društva Hrvatske i International Balint Federation, u okviru Internacionalne letnje Balint škole „Dr Muradif Kulenović“. Balint društvo Srbije i Crne Gore (tada) primljeno je u International Balint Federation u statusu punopravnog člana.Učesnice konferencije Balint društva Srbije i CG: dr Nataša Vranješ, Dr Tatjana Popović-Vasilić, dr Ana Krdu i dr Vesna Đurić su primljene u Bord IBF-a.