Balint Srbija

Internacionalna Balint Radionica

05.06.2009 - 05.06.2009, Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vošingtona, Beograd

U organizaciji Balint društva Srbije, International Balint Federation, Sekcijom za Opštu medicinu Srpskog lekarskog društva. Predavanje: Aktuelni značaj i mesto Balint edukacije za rad lekara, dr Henri Jablonsky, psihijatar, psihoanalitičar, Balint voditelj, predsednik International Balint Federation, Švedska. Velika Balint grupa- voditelji: Dr Henry Jablonski, dr Tatjana Popović Vasilić