Balint Srbija

5. IBF Leadership konferencija, "Mostovi i granice u vodjenju Balint grupe",28.-30. septembra u Helsinkiju, Finska

28.09.2018 - 30.09.2018, Helsinki, Finska

U organizaciji Medjunarodne Balint Federacije/IBF i Balint drustva Finske, odrzana je Konferencija za Balint voditelje/Leadership konferencija uz aktivno ucesce Balint voditelja iz celog sveta, u malim i velikim Balint grupama. Odrzan je i sastanak Borda IBF-a.
Aktivno ucesce Doc. dr Rose Sapic, predsednika Balint drustva Srbije.