Balint Srbija

Sedmi kongres lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem i XVIII Kongres lekara Srbije

29.09.2016 - 02.10.2016, Hotel Mona, Zlatibor

U okviru Sedmog kongresa lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem i XVIII Kongres lekara Srbije, odrzana je Balin radionica

Balint voditelj: Mr sci dr Mara Vučurević