Balint Srbija

Uspesno odbranjena doktorska teza naseg sekretara Balint drustva Srbije, dr Mirjane Tasic-Stojanovic

28.09.2018 - 28.09.2018, Medinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dokorska disertacija: “ISPITIVANJE EFEKTIVNOSTI RADA U BALINT GRUPI U RAZVIJANJU EMPATIJE I PREVENCIJI SINDROMA SAGOREVANJA LEKARA”