Balint Srbija

Stručni radovi

BALINT GROUP TRAINING – THEORY AND PRACTICE, DOI: 10.5937/serbjph2301096S

15.03.2023, Beograd

Balint grupni trening - teorija i praksa, ISBN 978-99976-751-5-6

31.07.2022, Bjeljina, Bosnia and Hercegovina

Sindrom sagorevanja na poslu vaspitaca, monografija ISBN: 978-86-85625-69-5, pilot projekat

31.03.2022, Department for medical issues, College for kindergarden Tutors, Kikinda, Serbia

Da li Balint trening pomaze u smanjenju sindroma sagorevanja kod lekara

01.03.2018, Libian Journal of Medicine, Volume 13, 2018-Issue 1

Sindrom sagorevanja u struci-Balint grupa kao lek, ISSN 2217-5725, Kikinda

01.10.2017, Visoka skola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca u Kikindi

20 Seminar “Ljudi govore”

05.12.2016 - 06.12.2016, Zgrada rektorata, Studentski trg br.1, Beograd
Predavanje: Socijalno psihijatrijski principi Balint grupe, doc.dr.Rosa Šapić, knjiga “Šta bi sa socijalnom psihijatrijom” (u štampi)

34. Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore

26.09.2014 - 27.09.2014, Priboj, Srbija
Predavanje: Odnos lekar-pacijent, doc dr Rosa Šapić, Zbornik radova.

Balint metod i unapređenje komunkikacije

01.09.2013 - 30.09.2013, Beograd
Prim.dr Dragica Nikolić, Prim. dr sc Smiljka Radić, Rad, Glasnik LKS. Br. 18

II Kongres Opšte medicine sa međunarodnim učešćem

26.09.2011, Kopaonik
Komunikacijske veštine u Balint grupama: Vučurević M., Joković B., Poster prezentacija, Zbornik sažetaka.

Forum o psihoterapiji, sa internacionalnim učešćem u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje

23.04.2009 - 24.04.2009, Beograd
Predavanje: Balint edukacija – „Novi“ izazov: dr Nataša Vranješ

16. Internacionalni Balint Kongres

05.09.2009 - 09.09.2009, Poiana-Brasow, Rumunija
Proceedings Balint work-Global challenge: Vučurević M.,Vranješ N., Popović-Vasilić T.

XXVII Konferencija Opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem

22.09.2006 - 27.09.2006, Kopaonik
Predavanje: Iskustva vezana za Balint kao deo obavezne medicinske edukacije za lekare u primarnoj zdrastvenoj zaštiti: Vučurević M., Marinković G., Poster prezentacija, Zbornik sažetaka.

Simpozijum zdrastvenog vaspitanja

01.06.2004 - 30.06.2004, Vrnjačka Banja
Predavanje: Balint grupa-terapijski milje „duševna hrana“: Krstić A., Peševski S.