Balint Srbija

Dobrodošli na sajt Balint Društva Srbije/BDS

Ovde ćete naći informacije o Balint društvu Srbije koje je nosilac Balint edukacije u Srbiji.

Cilj Balint edukacije je učenje i unapređenje veštine odnosa lekar-pacijent/terapeut-klijent kroz rad u Balint grupama.

Balint društvo Srbije zalaže se da edukacija Balintovim metodom (Balint grupe) postane integralni deo medicinske edukacije kao što je to u većini evropskih zemalja.Balint Seminar

Uključivanje novih edukanta početkom svakog semestra - septembar, februar

Mesto održavanja - Dom zdravlja Stari Grad, Simina 27, Beograd

Prijavljivanje i informacije:

mstojanovictasic@gmail.com, 065 8050 654

sapicdr@gmail.com, 063 8087 363

Program | Prijava | Detaljnije

Kurs je akreditovan kod Lekarske komore SrbijeBalint Grupa - za studente medicine završnih godina (u formiranju)

Prijavljivanje i informacije:

mstojanovictasic@gmail.com, 065 8050 654

sapicdr@gmail.com, 063 8087 363