Balint Srbija

Edukacija

Balint edukacija

Međunarodno akreditovana edukacija


Balint društvo Srbije kao punopravni član Međunarodne Balint Federacije/IBF sprovodi edukaciju u Balint grupama prema propisanim kriterijumima i standardima Balint društva Srbije i Internacionalne Balint Federacije člana Saveta Evrope, čija je uloga u održavanju profesionalnih i trening standard Balint edukacije u svetu

Balint grupe su namenjene lekarima svih profila i specijalnosti, psiholozima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima, vaspitačima, farmaceutima, medicinskim sestrama i tehničarima.

Edukacija se odvija kroz rad u Balint grupama u okviru: Balint radionica i dvosemestralnih Balint seminara.

Balint društvo Srbije nudi mogućnost dalje edukacije za Balint voditelje (voditelje Balint grupa).


Edukacija za akreditovanog Balint voditelja:

  • Završena Bazična Balint edukacija (tri godine učešća u kontinuiranoj dvosemestralnoj Balint edukaciji)
  • Procena od strane Trening komiteta Balint društva Srbije na predlog supervizora
  • Ko-voditeljski trening u kontinuiranoj Balint grupi /minimum 1 godina
  • Učešće na međunarodnim Balint seminarima za Balint voditelje (minimum 3 učešća na seminarima za Balint voditelje)
  • Članstvo u BDS

Po završenoj Balint edukaciji kandidati dobijaju odgovarajući Sertifikat, sa brojem časova Balint edukacije i bodova KME Lekarske komore Srbije zavisno od vida edukacije.