Balint Srbija

20 Seminar “Ljudi govore”

05.12.2016 - 06.12.2016, Zgrada rektorata, Studentski trg br.1, Beograd

(English) Predavanje: Socijalno psihijatrijski principi Balint grupe, doc.dr.Rosa Šapić, knjiga “Šta bi sa socijalnom psihijatrijom” (u štampi)