Balint Srbija

Forum o psihoterapiji, sa internacionalnim učešćem u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje

23.04.2009 - 24.04.2009, Beograd