Balint Srbija

Sindrom sagorevanja u struci-Balint grupa kao lek, ISSN 2217-5725, Kikinda

01.10.2017 - 01.10.2017, Visoka skola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca u Kikindi