Balint Srbija

Balint Seminar 2019/2020

05.09.2019 - 05.06.2020, Dom zdravlja "Stari grad", Simina 27, Beograd

Balint grupa-prijavljivanje u toku

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelji:  Balint voditelj BDS

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite

Početak: uključivanje novih edukanata: septembar, svake godine.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd

Prijavljivanje i informacije:sapicdr@gmail.com 063 8087 363

Balint grupa-kontinuirana

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelj: Doc.dr Mirjana Stojanović-Tasić, psihijatar, porodični psihoterapeut, Balint voditelj BDS

Mesto održavanja: KBC Priština, Laplje selo

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite

Početak: uključivanje novih edukanata: septembar, svake godine.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Prijavljivanje i informacije: mstojanovictasic@gmail.com, 065 8050 653

Balint grupa-prijavljivanje u toku

Organizator: Balint društvo Srbije .

Balint voditelji:  Doc dr Rosa Sapic, psihijatar, porodicni psihoterapeut

Profil: lekari porodicne medicine

Početak: uključivanje novih edukanata: septembar svake godine.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: Opsta bolnica, Bjeljina, Federacija Bosne i Hercegovine

Prijavljivanje i informacije:sapicdr@gmail.com 063 8087 363

Balint grupa- za studente medicine zavrsnih godina prijavljivanje u toku

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelji:  Balint voditelj BDS

Cilj: doprinos licnom razvoju, razvijanje vestine komunikacije sa pacijentom i unapredjenje profesionalnog identiteta.

Mesto održavanja: Dom zdravlja, Stari grad, Simina 27., Beograd

Prijavljivanje i informacije:sapicdr@gmail.com 063 8087 363

Balint radionica 

 Organizator: Balint društvo Srbije i Medicinski fakultet U Beogradu . Kontinuirana saradnja Balint drustva Srbije sa Medicinskim fakultetom od 2004. godine

Balint voditelj:  Mr.dr Mara Vucurevic, specijalista opste medicine

Početak: oktobar svake godine

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: Medicinski fakultaet, Beograd

Prijavljivanje i informacije:marina.vucurevic@gmail.com 0641104483