Balint Srbija

Balint grupa u Izraelu

15.01.2019 - 15.01.2019, Univerzitetski klinicki centar u Tel Avivu

Odrzan je prvi sastanak “Task Force” tima ciji je clan ove godine i dr Rosa Sapic, predsednik Balint drustva Srbije, povodom organizovanja predstojecih Balint kongresa i simpozijuma u svetu.                           Predsednik Balint drustva Izraela je priredio sastanak sa clanovima njihovog Balint drustva i clanovima “Task Force” tima, na kome su diskutovani aktuelni problemi oko akreditacije Balint voditelja i povecanje motivacije za clanstvo u Balint grupama kod lekara. Nakon toga su clanovi “Task Force” tima nastavili sa radom na organizaciji predstojeceg Balint kongresa u septembru 2019. u Portu i Leadersheep konferencije u oktobru 2020. u Vrdnickoj kuli u Srbiji.