Balint Srbija

Balint radionica za lekare

23.03.2017 - 23.03.2017, Don zdravlja "Olga Jovanović" Zvezdara, Beograd

U organizaciji Balint drustva Srbije odrzano uvodno predavanje o Balint edukaciji i Balint radionica za lekare Doma zdravlja Zvezdara.

Balint voditelj: Dr Mara Vučurović i Dr Rosa Sapic