Balint Srbija

Balint radionica za lekare

21.04.2017 - 21.04.2017, Klinički centar Niš, Klinika za mentalno zdravlje, Bulevar Zorana Điniđića 48, 18000 Niš