Balint Srbija

Balint radionica za lekare

21.03.2017 - 21.03.2017, Zdravstveni centar Kikinda, Đure Jakšića 110, Kikinda

U organizaciji Balint drustva Srbije odrzano uvodno predavanje o Balint edukaciji i Balint radionica za lekare Zdravstvenog centra Kikinda.

Balint voditelj: Doc. dr Rosa Sapic