Balint Srbija

Balint seminar-dvosemestralni 2013/2014

20.09.2013 - 13.06.2014, Dom zdravlja "Stari grad", Simina 27, Beograd

BALINT SEMINAR – dvosemestralni 2011/2012

Organizator: Balint drustvo Srbije

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite

Početak: 20.09.2013.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd

Balint voditelji: Mr sci dr Nataša Vranješ, Mr sci dr Tatjana Popović-Vasilić

Prijavljivanje i informacije: vranjesn@sbb.rs, tel. 0638836050