Balint Srbija

Balint seminar-dvosemestralni 2014/2015

18.09.2014 - 12.06.2015, Dom zdravlja "Stari grad", Simina 27, Beograd

BALINT SEMINAR – dvosemestralni 2011/2012

Organizator: Balint drustvo Srbije

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite

Početak: 18.09.2014.

Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent

Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd

Balint voditelji: Mr sci dr Nataša Vranješ, Mr sci dr Tatjana Popović-Vasilić

Prijavljivanje i informacije: vranjesn@sbb.rs, tel.

2.BALINT SEMINAR – dvosemestralni 2014/2015

Organizator: Balint drustvo Srbije

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrave zaštite

Početak: 02.11.2014.

Cilj: učenje i treniranje veštine terapijskog odnosa terapeut / klijent

Mesto održavanja: KBC Priština-Laplje Selo

Balint voditelji: Mr.sci dr Mirjana Stojanović-Tasić i supervizor Mr sci dr Nataša Vranješ Prijavljivanje i informacije: vranjesn@sbb.rs, tel. 0638836050