Balint Srbija

Prakticna koferencija "Psihosomatska medicina i Balint grupa"- teorija i praksa u interakciji

13.07.2017 - 16.07.2017, Moskva, Rusia

U saradnji Balint drustva Rusije, Belintt drustva Nemacke i Balint drustva Velike Britanije, odrzana je Konferencija”Psihosomatska medicina i Balint grupa” u Moskvi od 13.06.-16.07.2017. Rad Konferencije se odvijao u velikim i malim Balint grupama, supervizijskim i diskusionim grupama.     Aktivno ucesce: Doc. dr Rosa Sapic, predsednik Balint drustva Srbije