Balint Srbija

Seminar: Komunikacija između lekara i pacijenta i uspostavljanje terapijskog odnosa

20.10.2000 - 22.10.2000, Igalo, Crna gora

U organizaciji Instituta za mentalno zdravlje, SLD, Norveškog lekarskog društva, Crnogorskog lekarskog društva, WHO. Predavači i voditelji Balint grupa: dr Nataša Vranješ, dr Ana Krdu, dr Vesna Đurić, dr Jovanka Jezdimirović- članovi BDS.