Balint Srbija

Seminar: Komunikacija između lekara i pacijenta i uspostavljanje terapijskog odnosa

20.10.2000 - 22.10.2000, Igalo, Crna gora