Balint Srbija

5.Balint Vikend Balint društva Mađarske za Psihosomatsku Medicinu

29.05.2015 - 31.05.2015, Budapest, Hungary

Aktivno učešće članova BDS: dr Mara Vučurević, dr Mirjana Stojanović -Tasić.