Balint Srbija

Na uspesno odrzanom Balint simpozijumu je prisustvovalo 5 clanova Balint drustva Srbije. Imali smo mogucnost da u okviru programa simpozijuma posetimo kucu u kojoj je Mihael Balint radio, koja je sada sediste madjarskog psihoanalitickog drustva. Ispod table sa njegovim imenom, predstavnici Internacionalne Balint federacije i Balint drustva Madjarske su stavili cvece u znak pomena na osnivaca nase metode rada.