Balint Srbija

Balint Seminar 2016/2017

01.09.2016 - 30.06.2017, Beograd/Laplje selo/Kikinda

I Balint grupe

Balint grupa 1

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelji: mr sci dr Nataša Vranješ, mr sci dr Tatjana Popović-Vasilić, neuropsihijatri, psihoanalitički psihoterapeuti, Balint voditelji BDS

Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite
Početak: uključivanje novih edukanata: septembar, februar svake godine.
Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent
Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd
Prijavljivanje i informacije: drnatasa.vranjes@gmail.com, 063 8836 050 i tapo@beotel.net, 063 228 912

Balint grupa 2

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelji: mr sci dr Mara Vučurević, specijalista opšte medicine, Balint voditelj BDS, Doc dr Rosa Šapić, psihijatar, porodični psihoterapeut
Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite
Početak: uključivanje novih edukanata: septembar, februar svake godine.
Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent
Mesto održavanja: DZ Stari Grad, Simina 27, Beograd
Prijavljivanje i informacije: marina.vucurevic@gmail.com 064 110 4483 i sapicdr@gmail.com 063 8087 365

Balint grupa 3

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelj: mr sci dr Mirjana Stojanović-Tasić, psihijatar, porodični psihoterapeut, Balint voditelj BDS
Mesto održavanja: KBC Priština, Laplje selo
Profil: lekari i drugi profesionalci iz sistema zdrastvene zaštite
Početak: uključivanje novih edukanata: septembar, februar svake godine.
Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa lekar-pacijent/klijent
Prijavljivanje i informacije: mstojanovictasic@gmail.com, 065 8050 653

Balint grupa 4

Organizator: Balint društvo Srbije

Balint voditelj: Doc dr Rosa Šapić, psihijatar, porodični psihoterapeut, Balint voditelj BDS
Profil: studenti završne godine Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi
Početak: oktobar 2016.
Cilj: učenje i treniranje veština terapijskog odnosa vaspitač-klijent
Mesto održavanja: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Kikinda, Svetosavska 5
Prijavljivanje i informacije: sapicdr@gmail.com 063 8087 365

II Balint grupa u osnivanju, za studente medicine završnih godina

Cilj: doprinosi ličnom razvoju i razvijanju profesionalnog identiteta
Prijavljivanje i informacije: mstojanovictasic@gmail.com, 065 8050 653

III Balint radionica

Medicinski fakultet, Beogradu, 25. oktobar 2016.
Za lekare na specijalizaciji iz Opšte medicine.

Organizator: Balint društvo Srbije
Voditelji: Mr. sci. med. dr Mara Vučurević, Mr.sci.med.dr Mirjana Stojanović-Tasić
Kontinuirana saradnja Balint društva Srbije sa Medicinskim fakultetom u Beogradu od 2004. godine.