Balint Srbija

Balint radionice za lekare

07.02.2018 - 07.02.2018, Specijalna bolnica "Sv. Sava", Beograd, Srbija

U organizaciji Balint drustva Srbije i Specijalne bolnice “Sv. Sava” u Beogradu, odrzane su dve Balint radionice za lekare.
Balint voditelji: Doc. dr Rosa Sapic, psihijatar, porodicni psihoterapeut i dr Tatjana Popovic-Vasilic, psihijatar, analiticki psihoterapeut.