Balint Srbija

Balint radionice za medicinske i socijalne radnike

25.05.2019 - 26.05.2019, Staracki dom "Grabovac" Risan, Crna Gora

U saradnji Fakulteta za socijalni rad, Beograd, Starackog doma “Grabovac”, Risan i Balint voditelja, Balint Drustva Srbije, Doc.dr Rosa Sapic, odrzane su Balint radionice za medicinske i socijalne radnike.