Balint Srbija

I kongres lekara Opšte Medicine Srbije sa međunarodnim učešćem

25.09.2010 - 28.09.2010, Hotel Kontinental, Beograd

Na 1. Kongresu lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom u hotelu Intercontinental u Beogradu, održana je Balint grupa za lekare opšte medicine.

Balint voditelji BDS-a: dr Nataša Vranjes, dr Tatjana Popović-Vasilić