Balint Srbija

Internacionalna Balint Konferencija za voditelje i simpozijum

16.09.2016 - 18.09.2016, Poleczki, Best Western Hotel, Warsaw, Poland

U organizaciji Balint Društva Poljske i Internationalne Balint Federacije. Aktivno učešće članova BDS: dr Mara Vučurević, dr Rosa Šapić, dr Mirjana Stojanović -Tasić