Balint Srbija

XXX Konferencija Opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem

25.09.2009 - 28.09.2009, Dom sindikata, Beograd

U sklopu XXX Konferencije Opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem u Domu sindikata u Beogradu, odrzana je Balint radionica.

Balint voditelji BDS: dr Tatjana Popović-Vasilić, Dr Natasa Vranjes