Balint Srbija

Balint Seminari- od 1995. i dalje

18.12.1995 - 17.06.2019, Sada u Domu zdravlja "Stari grad", Simina 27, Beograd

BALINT SEMINAR-dvosemestralni 1995.

Balint edukacija, u vidu dvosemestralnog Balint seminara (Balint grupe), prvi put je organizovana u Srbiji, u Institutu za mentalno zdravlje, Beograd, prema propisima i standardima Međunarodne Balint Federacije/IBF .

U saradnji Balint drustva Srbije i Instituta za mentalno zdravlje, kontinuirani Balint seminari su se od 1995. godine do 2010. godine odrzavali prostorijama Instituta za mentalno zdravlje/IMZ Palmotićeva 37, Beograd.

Balint voditelji: Mr sci dr Nataša Vranješ, Mr sci dr Tatjana Popović-Vasilić neuropsihijatri, psihoterapeuti IMZ-a

Balint drustvo Srbije nastavilo je sa Balint edukacijom od 2010. godine pa na dalje u prostorijama Doma zdravlja ‘Stari grad”, Simina 27., Beograd.